با سلام بازی آلومینیوم با شهردای تبریز به علت بارش شدید برف در اراک لغو شد

دسته ها :
شنبه پنجم 11 1387
X